Gerrit van Bergeijk

Training en coaching

Intervisie

Om gezamenlijk goed te presteren is het belangrijk te blijven denken in leerdoelen. In de intervisie gaat het om  ervaringen uit de praktijk met het doel er persoonlijk en als team progressie te boeken.

Begeleide intervisie

Intervisie kan onder begeleiding van de externe coach. Voordeel hiervan is dat de coach het proces bewaakt. Alle stappen van presentatie, verdieping, reflectie en vervolg worden doorlopen. Teamleden zijn volledig gericht op het leerproces.

Tussenvorm

Het heeft voordelen wanneer een team zelf de intervisie leidt. Dit is niet moeilijk, het vergt wel een gedragen vaste structuur en enige oefening. Een mooie tussenvorm is dat ik als externe begeleider enkele intervisie bijwoon. 

Dat ziet er als volgt uit:

  • Kennismaking met  progressiegerichte intervisie model  
  • Eén van de deelnemers leidt een deel van intervisie 
  • Feedback van de groep en de externe coach

Na enkele bijeenkomsten gaat de groep alleen verder. Consultatie en advies blijft dan mogelijk.