Gerrit van Bergeijk

Training en coaching

Team coaching

Begeleiden van bijeenkomsten, progressie-dag en hei-dagen met teams of cliëntenraden.

Kern van progressie gerichte teamcoaching:

  • Gericht op de gewenste toekomst 
  • Deelnemers zijn actief in afwisselende werkvormen
  • Werkwijze is aansluitend, problemen worden erkend 
  • Oplossingen worden geanalyseerd en uitgewerkt. 


Aanpak

Een oriënterend gesprek waarin de situatie en het gewenste doel van de bijeenkomst wordt besproken.

Aan de hand van dit gesprek doen we een voorstel.

In veel gevallen werk ik samen met een collega.


Als voorbeeld

Teamcoaching effectief vergaderen een centrale cliëntenraad

  • Oriënterend gesprek.
  • Observatie of waarneming 
  • Twee teammiddagen 
  • Evaluatie