Gerrit van Bergeijk

Training en coaching

De groei mind-set bij cliënten ondersteuning

“Het is zo prettig als iemand geen druk op me uitoefent. Als iemand luistert naar wat voor mij belangrijk is en hoe het bij mij werkt. Dan voel ik me gesteund en kom op ideeën ”.

Cliënten ondersteuning

Mensen met diverse achtergronden wonen in onze wijken. Mensen met psychische problemen, mensen met een licht verstandelijke beperking, probleem gezinnen etc. We zijn elkaars buren en  maken gebruik van dezelfde voorzieningen. Waar mogelijk helpen we elkaar. 

Om te zorgen dat iedereen de hulp en steun krijgt die nodig is, is er cliëntenondersteuning. Cliëntenondersteuners kunnen professionals zijn, maar zijn ook vaak vrijwilligers of ervaringsdeskundigen.  

Taal van Groei en Herstel

Ondersteuners gebruiken verschillende methodieken. Het zou mooi zijn als ze dezelfde taal  gebruiken. Woorden die aansluiten bij de ander, het perspectief van de ander volledig erkennen en uitnodigend zijn.

Woorden die je gebruikt kunnen groei en herstel bij iemand aanmoedigen of onbedoeld blokkeren. Dat werkt heel nauwgezet.

Fixed of Groei Mind-set

Carol Dweck heeft onderzocht dat mensen heel gevoelig zijn voor de feedback die ze krijgen. Als je informatie krijgt die gericht is op jouw eigenschappen, leidt dat tot een “fixed mind-set”. Dit wekt o.a. onzekerheid en faalangst op.

Voorbeeld: “Goh Goed zeg! Je bent een heel moedige en krachtige vrouw nu u weer vrijwilligerswerk bent gaan doen na die terugval”

Leuk om te horen zou je denken. Toch…je vindt zich eigenlijk helemaal niet zo moedig en krachtig. Je wordt als persoon heel krachtig neer gezet maar je voelt je daardoor eerder onzeker. Deze reactie roep eerder faalangst op dan dat je er mee verder komt. Een fixed mind-set. Dit terwijl de professional het heel goed bedoelt.

De groei mindset gaat anders:

“Goh je bent weer begonnen met vrijwilligerswerk na je terugval. Knappe prestatie. Mooi zeg! Hoe heb je dat aangepakt?”

Je krijgt een welgemeend compliment. Plus je gaat vertellen over het je aanpak, wat je gedaan heeft. Hierdoor krijgt je steeds beter zicht op wat voor jou goed werkte, of hoe je het een volgende keer zou kunnen aanpakken. Dit noemt Dweck de “groei mind-set”.

Groei mindset in je gesprekken

Als professional,  cliëntenondersteuner of als vrijwilliger help je mensen beter als je kennis hebt van de voordelen van de groei mindset. Je kunt daar in al je gesprekken gebruik van maken.

-         De wijze van complimenten geven

-         Je denkt niet meer in diagnoses

-         Je weet dat mensen zich een leven lang kunnen ontwikkelen

-         Je raakt steeds meer gericht op de inspanningen die mensen leveren i.p.v. op persoonskenmerken

-         Je vragen en adviezen sluiten  aan bij wat iemand al eens geprobeerd heeft of graag zou  willen.

-         Je gesprekken worden ontspannender en leveren meer op voor de ander.