Gerrit van Bergeijk

Training en coaching

overzicht
download
Overzicht .pdf (349.83KB)
overzicht
download
Overzicht .pdf (349.83KB)

Trainingen  en workshops

Een overzicht van trainingen en workshops waar ik veel ervaring mee heb. Alle trainingen en workshops zijn in overleg aan te passen  en af te stemmen op de situatie. Vaak werk ik samen met anderen.

Coachend gesprek

Interessant voor:

Wijkteams , welzijnswerkers, WMO consulenten, klantmanagers. 

Kern:

Je leert op coachende wijze gesprekken  te voeren. Je inventariseert wat de ander belangrijk vindt  sluit aan bij de taal van de ander.  Je stelt gerichte vragen. Hierdoor  vindt de ander passende oplossingen.  Je verkent wat mensen belangrijk vinden, zelf kunnen of kunnen leren en met wie ze zich verbonden voelen. 


Coach aan de keukentafel

Interessant voor 

Cliënten ondersteuners WMO. Vrijwilligers en professionals

Kern: 

Je leert mensen zich voor te bereiden op het gesprek met de gemeente.  Je helpt mensen hun situatie te overzien en een start te maken met hun ondersteuningsplan. Je bent onafhankelijk, dat betekent dat je volledig werkt in het belang van de cliënt. Jij krijgt meer kennis van de WMO. 

 

Interessant voor

Lerende teams, Centra Jeugd en Gezin, Oudernetwerken jeugdzorg, mensen met autisme etc.

Kern:

Als je het idee hebt dat je iets toch niet kunt leren, zul je er niet veel verder in komen.  Als je het idee hebt dat je met de juiste aanpak en steun wel kunt leren, zul je er zeker verder in komen. Dat is het verschil tussen de groei mind-set en de fixed mind-set. Dit is belangrijk omdat het vaak voorkomt dat mensen ergens moeizaam aan beginnen omdat ze er geen geloof in hebben. De groei mind-set is ook te leren.

Je leert de groei mind-set herkennen en aan te moedigen bij jezelf en bij anderen.

 

Coachen van ervaringsdeskundigen

Interessant voor

Zorgaanbieders en welzijnsorganisaties, 

Kern:

Haast overal werken inmiddels ervaringsdeskundigen. Soms als vrijwilliger, soms als betaalde kracht. Dat heeft veel voordelen.  Ervaringsdeskundigen komen in nieuwe rollen en posities. Dit gaat niet vanzelf. Coaches worden opgeleid om ervaringsdeskundigen te coachen bij dit leerproces. 

Deze training  is eenvoudig te vertalen naar coachen van vrijwilligers. 


Samen Zorgen

Interessant voor

Teams en familieleden verpleeg- en verzorgingshuizen 

Kern:

Verzorgenden werken steeds meer samen met familie en andere mantelzorgers. Goede communicatie tussen professionals en familieleden is een voorwaarde voor goede zorg. Dit is een communicatie training aan de hand van je eigen praktijk. Liefst een groep verzorgenden samen met familieleden. 


Wat ik wil, wat ik kan en wat mij helpt 

Interessant voor

Cliëntenondersteuners

Mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en of verzorgers. 

Kern:

Mensen met een verstandelijke beperking krijgen ondersteuning vanuit de WMO. Met het boekje 'Wat ik wil, wat ik kan en wat mij helpt' bereiden cliënten, familieleden en of zorgverleners de aanvraag voor. Door samen de leefgebieden te bespreken en het boekje in te vullen komt goed in beeld welke hulp gewenst en noodzakelijk is. Cliënten en familieleden zijn zodoende goed voorbereid. 


Interviewen van cliënten, impuls van kwaliteit 

Interessant voor

Cliëntenraden en adviesraden 

Kern:

Raadsleden gaan in gesprek met cliënten om te achterhalen hoe de zorg ervaren wordt, wat goed werkt en wat verbeterd kan worden. Cliënten worden gehoord. Aanbieders en gemeenten krijgen zicht op wat cliënten ervaren. Deze werkwijze heeft veel voordelen t.o.v. enquêtes met statistieken als uitkomst.   


Hoe zal ik het eens zeggen (geven en ontvangen van feedback)

Interessant

Voor: Cliënten raden, teams in zorg en welzijn, 

Kern:

Geven en ontvangen van feedback is een van de belangrijkste communicatie vormen. Je leert hoe je het best complimenten kunt geven, een moeilijke boodschap zeggen en effectief nee zeggen. Je bent duidelijk en je behoudt goede samenwerking.


Stoom uit je oren (reguleren van je emoties)

Interessant

Voor: Teams waar emoties spelen, belangenbehartigers, cliëntenraden, oudernetwerken 

Kern:

In deze workshop leer je emoties bij jezelf en bij de ander te herkennen. Daarnaast krijg je handreikingen om je emoties te reguleren. Zodoende kun je in gesprek blijven èn je eigen grenzen bewaken. 


Zo blijft mijn vrijwilligerswerk interessant en leuk  

Interessant

Voor: welzijnsorganisaties, vrijwilligers organisaties,

Kern:


Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers? Hier gaat het over de grenzen van je vrijwilligerswerk. Wat doe je wel  en wat doe je niet. Het gaat over hoe je je grenzen leert kennen en daar binnen je werk interessant en leuk houdt.


Respectvol signaleren 

Interessant

Voor: welzijnsorganisaties, ouderen adviseurs, Zonnebloem, wijkteams 

Kern:

Veel vrijwilligers gaan op signalerend huisbezoek. In deze workshop veel aandacht voor het eerste contact leggen, een ontspannen gesprek voeren,  signalen die je kunt  tegen komen. Voordelen en nadelen van een vragenlijst, wanneer en hoe verwijs je door naar professionele hulp. 


Lobbyen bij de wethouder

Interessant

Voor: belangenbehartigers cliëntenraden en advies raden sociaal domein  

Kern:

Als je iets wilt bereiken voor je achterban ga je lobbyen bij de wethouder. Voorbereiden van een gesprek, overtuigend te werk gaan en weten hoe de gemeente werkt. Je kunt je voorbereide gesprek oefenen met een oud wethouder.