Gerrit van Bergeijk

Training en coaching

Trainingen 

Een overzicht van trainingen waar ik veel ervaring mee heb. Alle trainingen zijn in overleg aan te passen  en af te stemmen op de situatie.  

Coachend helpen

Interessant voor:

Wijkteam leden, welzijnswerkers, klantmanagers. 

Kern:

Je leert op coachende wijze gesprekken  te voeren. Je inventariseert de situatie, je sluit aan bij de taal van de cliënt en vindt gezamenlijk passende oplossingen. Je sluit aan bij de leefwereld van je cliënt. Je verkent wat cliënten belangrijk vinden, zelf kunnen of kunnen leren en met wie ze zich verbonden voelen. 

Duur:

Twee dagen 

Met: 

 Samen met Zorgbelang Zuid-Holland of in eigen beheer


 Coach aan de keukentafel (cliënten ondersteuner WMO) 

Interessant voor 

Vrijwilligers en professionals als cliënten ondersteuners WMO.

Kern: 

Je leert mensen zich voor te bereiden op het gesprek met de gemeente.  Je leert mensen hun situatie te overzien en een start te maken met hun ondersteuningsplan. Jij krijgt meer kennis van de WMO 

Duur:

5 dagdelen of 3 dagen

Met: 

Samen met Zorgbelang-Zuid-Holland

Groei met de groei mind-set 

Interessant voor

Lerende teams, Centra Jeugd en Gezin, Mensen rond autisme, Oudernetwerken jeugdzorg.

Kern:

De overtuiging die je hebt of je iets kunt leren of niet, heeft veel invloed op hoever je zult komen. Als je het idee hebt dat je mogelijkheden vast staan kom je minder ver dan met de gedachte dat je met een goede aanpak verder kunt komen. Het verschil tussen de groei mind-set en de fixed mind-set. 

Je leert de groei mind-set herkennen en aan te moedigen bij jezelf en bij anderen.

Duur:

Workshop van enkele uren of verdieping van twee dagdelen

Met: 

 In eigen beheer

Coachen van ervaringsdeskundigen 

Interessant voor

Zorgaanbieders en welzijnsorganisaties, 

Kern:

In veel organisaties worden ervaringsdeskundigen ingezet om de zorg toegankelijker te maken en beter aan te laten sluiten bij cliënten. Ervaringsdeskundigen komen in nieuwe rollen en posities. Coaches worden opgeleid om ervaringsdeskundigen te coachen bij dit leerproces. 

Deze training  is eenvoudig te vertalen naar coachen van vrijwilligers. 

Duur:

Twee of drie dagen 

Met: 

Samen met Raad op Maat 

Samen Zorgen 

Interessant voor

Teams en familieleden verpleeg- en verzorgingshuizen 

Kern:

Verzorgenden werken steeds meer samen met familie en andere mantelzorgers. Goede communicatie tussen professionals en familieleden is een voorwaarde voor goede zorg. Communicatie training aan de hand van de praktijk. 

Duur:

Twee dagen 

Met: 

Samen met  Zorgbelang Zuid-Holland

Wat ik wil, wat ik kan en wat mij help  

Interessant voor

mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en of verzorgers. 

Kern:

Mensen met een verstandelijke beperking krijgen ondersteuning vanuit de WMO. Met het boekje Wat ik wil, wat ik kan en wat mij helpt bereiden cliënten, familieleden en of zorgverleners de aanvraag voor. Door samen de leefgebieden te bespreken en het boekje in te vullen komt goed in beeld welke hulp gewenst en noodzakelijk is. Cliënten en familieleden zijn zodoende goed voorbereid. 

Duur:

Twee dagdelen 

Met: 

Samen met VG Platform Haaglanden en eigen beheer

Verhalen, impuls van kwaliteit 

Interessant voor

Cliëntenraden en adviesraden 

Kern:

Raadsleden gaan in gesprek met cliënten om te achterhalen hoe de zorg ervaren wordt, wat goed werkt en wat verbeterd kan worden. Cliënten worden gehoord. Aanbieders krijgen zicht op wat cliënten ervaren.  Deze werkwijze heeft veel voordelen t.o.v. enquêtes met statistieken als uitkomst.    

Duur:

Twee dagdelen 

Met: 

In eigen beheer, Zorgbelang of LOC