Gerrit van Bergeijk

Training en coaching

Coachen van ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen zijn niet meer weg te denken. In de Ggz, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, verslavingszorg worden ervaringsdeskundigen ingezet. Maar inmiddels ook in sociale wijkteams hebben ervaringsdeskundigen een rol.

Een nieuw vak 

Ervaringsdeskundigen voegen iets belangrijks toe in de zorg: de eigen ervaring. Niemand weet beter wat er gebeurt als je zorg ontvangt, dan de ervaringsdeskundige. Er is sprake van een nieuw vak. Zowel organisatie, professionals en ervaringsdeskundigen komen in een nieuwe positie. 

Coaching van ervaringsdeskundigen 

Ervaringsdeskundigen gaan o.a. voorlichtingen geven, komen in adviesraden, voeren gesprekken met cliënten, leiden gespreksgroepen etc.  

Volop ontwikkeling. Tegelijkertijd kan iemand bepaalde kwetsbaarheid behouden. Dat hoeft geen probleem te zijn. Persoonlijke coaching en intervisie biedt mogelijkheden.

Inhoud van de training

  • De basishouding van de coach. Deze is anders dan die van de hulpverlener.

  • Het verschil tussen coachen, sturen, adviseren en instrueren

  • Een gespreksmodel van 7 stappen

  • Werken vanuit het gezichtspunt van de ervaringsdeskundige

  • Werken met een schaalvraag

  • Effectief complimenteren

  • Autonomie ondersteunen

 

Werkwijze 

  • Tijdens de training kun je je eigen praktijk inbrengen en mee oefenen. Je krijgt gerichte feedback en maakt snel vorderingen.

  • 70% praktische vaardigheden, 30% theorie.

  • Je krijgt een map met achtergrond materiaal en oefeningen mee.

 

Samen met 

Deze training is ontwikkeld samen met Raad op Maat.  

Duur: 

2 dagen met een tussenperiode van enkele weken.

Mogelijke intervisie