Gerrit van Bergeijk

Training en coaching

download
interviewen van clienten .pdf (375.78KB)
download
interviewen van clienten .pdf (375.78KB)

Interviewen van cliënten, de impuls van kwaliteit 

Voor Cliëntenraden of adviesraden

Verhalen ophalen

Cliëntenraadsleden gaan in gesprek met cliënten om te achterhalen hoe de zorg ervaren wordt, wat goed werkt en wat verbeterd kan worden.

Cliënten worden gehoord.  Deze werkwijze heeft veel voordelen t.o.v. enquêtes met statistieken als uitkomst:

 • Je krijgt verhalen hoe mensen de zorg ervaren i.p.v. cijfers.

 • In de verhalen hoor je emotie en beleving.

 • Cliënten ervaren dat er naar hun geluisterd wordt, ze zien iemand voor zich.

 • Beleid beïnvloeding vanuit ervaringen wordt veel concreter dan vanuit statistieken.

Naar aanleiding van de interviews en gesprekken krijg je een ´rode draad´ waarmee de raad goede adviezen kan geven. Je weet wat er leeft.

Inhoud van de training

Om de interviews en gesprekken goed te laten verlopen is het belangrijk dat raadsleden vertrouwd raken met het ontspannen voeren dit soort gesprekken. Dat is niet moeilijk, maar vergt wel wat oefening. In de training komen dan ook een aantal punten naar voren.

 • Jezelf voorstellen en de bedoeling van het gesprek uitleggen.

 • Heel goed luisteren.

 • Aansluiten bij de ander waar je op bezoek bent, je bent te gast.

 • Perspectief van de ander erkennen en laten merken dat je de ander goed wilt begrijpen

 • Diverse soorten vragen kunnen stellen.

 • Samenvatten wat er besproken is en of je het goed begrepen hebt

 • Enkele lastige situaties kunnen hanteren.

 • Gerichte aantekeningen maken.

 • Korte verslagje maken en terugkoppelen


Werkwijze:

Veel oefeningen in veilige omgeving. Je krijgt gerichte tips en feedback.

Je krijgt een praktische leidraad en indien gewenst een op maat gemaakt sjabloon voor verslaglegging. Deelnemers krijgen een werkmap mee.

Tijdens elke training kun je je eigen praktijksituatie en ervaring inbrengen.

Duur

Twee dagdelen met enkele weken tussentijd.


Ervaringen van eerdere deelnemers

Veel geleerd en bruikbare tips gekregen, Zeer nuttige training’ (Lid CL Ggz Delfland)  

Het is leerzaam en zeker nuttig; via deze cursus kun je goede vragen voor het onderzoek bedenken”

“ We hebben duidelijke rollenspellen gespeeld we hebben geleerd wat voor vragen we kunnen stellen.” CFM Ggz Noord-Holland