Gerrit van Bergeijk

Training en coaching

download
samenzorgen.pdf (455.66KB)
download
samenzorgen.pdf (455.66KB)

Samen zorgen

Je werkt als verzorgende in een verpleeghuis of zorgcentrum. Je bent opgeleid om mensen te verzorgen en te verplegen. Inmiddels komt er veel meer bij kijken in je werk. Je hebt nu te maken met vrijwilligers en familieleden die diverse taken hebben. Ook voer je veel gesprekken.

Hiervoor is het belangrijk dat je een gesprek gelijkwaardig en prettig kunt voeren. Dat betekent luisteren, begrip tonen en de juiste vragen. Dit vraagt om een specifiek houding en gerichte gesprekstechnieken. Beide leer je in deze training van twee dagdelen.

Contacten worden plezieriger, zowel met bewoners als met familieleden. Hierdoor voelen bewoners zich meer thuis en zijn contacten met familieleden prettig. 

Dagdeel 1

 • Helpen door te luisteren
 • Aansluiten bij de ander
 • Een verzoek doen aan iemand
 • Je grenzen uitleggen en je daaraan houden
 • Werken met jouw eigen praktijksituaties

Dagdeel 2

 • Een moeilijke boodschap brengen
 • Familieleden die klagen te woord staan
 • Emoties hanteren
 • Feedback geven, ook naar collega’s
 • Sturen in het gesprek

Voor:

Verzorgenden en mantelzorgers van zorginstellingen

Samen met

Deze training geef ik samen met Zorgbelang Zuid-Holland.


Wat eerdere deelnemers vonden:

Bij de zorginstelling Cura Mare is de training vier keer gegeven.

 • Een verzorgende: “Dit zouden alle verzorgenden moeten meemaken.”
 • Een familielid: “Mooi om eens achter de schermen te kijken en wat meer tijd te hebben om door te praten, leerzaam voor iedereen!”

Samen

Toen ik hem hier bracht

Uit mijn leven

Weg deed als waar


Niet wist te behouden

Wat zo lang zo echt was

uiteindelijk een gevecht was


Kon ik niet geloven

Dat ik hem hier

Met jouw hulp nu

Was, in bed help

Met liefde toestop

kus en dan weer ga


Zorg achterlatend

Hem in mijn gedachten

Meeneem

Terug gaand naar ons huis


Gerrit van Bergeijk