Gerrit van Bergeijk

Training en coaching

Workshops 

Dit zijn een aantal korte trainingen van een dag of een dagdeel. Interessant voor cliëntenorganisaties, welzijnsorganisaties en zorgverleners.  


Hoe zal ik het eens zeggen (geven en ontvangen van feedback)

Interessant

Voor: Cliëntenraden, teams in zorg en welzijn, 

Kern:

Geven en ontvangen van feedback is een van de belangrijkste communicatie vormen. Je leert hoe je het best complimenten kunt geven, een moeilijke boodschap zeggen en effectief nee zeggen. 

Duur:

Training van een dag of dagdeel

Met: 

In eigen beheer 


Stoom uit je oren (reguleren van je emoties)

Interessant

Voor: Teams waar emoties spelen, belangenbehartigers, cliëntenraden, oudernetwerken 

Kern:

In deze training leer je emoties bij jezelf en bij de ander te herkennen. Daarnaast krijg je handreikingen om je emoties te reguleren. Zodoende kun je in gesprek blijven èn je eigen grenzen bewaken. 

Duur:

één dag of dagdeel

Met: 

Zorgbelang-Zuid-Holland, PGO-support of in eigen beheer


Zo blijft mijn vrijwilligerswerk interessant en leuk  

Interessant

Voor: welzijnsorganisaties, vrijwilligers organisaties,  

Kern:

Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers. De grenzen van het vrijwilligerswerk. Wat doe je wel  en wat doe je niet. Het gaat over hoe je je grenzen leert kennen en daar binnen je werk interessant en leuk houdt

Duur:

Training van een dag of dagdeel

Met: 

Zorgbelang-Zuid-Holland en in eigen beheer


Respectvol signaleren 

Interessant

Voor: welzijnsorganisaties, ouderen adviseurs, Zonnebloem, wijkteams 

Kern:

Veel vrijwilligers gaan op signalerend huisbezoek. In deze workshop veel aandacht voor het eerste contact leggen, een ontspannen gesprek voeren,  signalen die je kunt  tegen komen. Voordelen en nadelen van een vragenlijst, wanneer en hoe verwijs je door naar professionele hulp. 

Duur:

Training van een dag of dagdeel

Met: 

Zorgbelang-Zuid-Holland en in eigen beheer


Lobbyen bij de wethouder

Interessant

Voor: belangenbehartigers cliëntenraden en advies raden sociaal domein  

Kern:

Als je iets wilt bereiken voor je achterban ga je lobbyen bij de wethouder. Voorbereiden van een gesprek, overtuigend te werk gaan en weten hoe de gemeente werkt. Je kunt je voorbereide gesprek oefenen met een oud wethouder. 

Duur:

Training van een dag

Met: 

Gerard Lappee  voor Zorgbelang-Zuid-Holland en PGO-support